Nová prevádzková hala a kancelária

V MESTE MOSONMAGYARÓVÁR BOL UKONČENÝ NOVÝ ROZVOJOVÝ PROJEKT

SPOLOČNOSŤ FAZEKAS KFT. POSTAVILA PREVÁDZKOVÚ HALU A KANCELÁRIU.

Spoločnosť FAZEKAS Kft. získala v rámci Nového Széchenyiho projektu rozvojovú dotáciu na tendry pod názvom „Rozvoj prevádzky“. Pri projekte bola postavená nová prevádzková hala k tomu patriacou kancelárskou budovou.

Právny predchodca spoločnosti Fazekas Kft. vznikol v roku 1998. Je na 100% vo vlastníctve maďarskej súkromnej osoby.

Jej hlavná činnosť: obrábanie kovu. Zaoberá sa projektovaním obrábacích strojov, účelových strojov a trojdimenzným spracovaním. Je dynamicky sa rozvíjajúcou dodávateľskou firmou v automobilovom priemysle.

Spoločnosť Fazekas Kft. v rámci tendrového projektu nechala postaviť novú prevádzkovú halu k nej prislúchajúcou kancelárskou budovou.

Projekt bol realizovaný na našej prevádzke v priemyselnom parku MOVINPARK v meste Mosonmagyaróvár. Hodnota stavebného projektu prevýšila 120 miliárd HUF.

Ako výsledok stavby v roku 2015 vznikla budova s úžitkovou plochou viac ako 800 m2 (prevádzková hala a kancelária).

Súčasťou investície bolo aj vybudovanie potrebnej základnej infraštruktúry (cesty a parkoviská).

Ako výsledok rozvoja vznikajú aj nové pracovné miesta.

Projekt bol spustený na leto 2014 a ukončený na leto 2015.

Riadiaci orgán: Ministerstvo národného hospodárstva – www.ngm.gov.hu

Súčinná organizácia: Regionálna rozvojová agentúra pre Západné Podunajsko – www.westpa.hu