3D MERANIE A SPÄTNÉ MODELOVANIE

Spoločnosť Fazekas Kft. má aj takú technológiu, ktorá umožňuje kontrolu formy a spätné vymodelovanie telies s voľnou formou, ktoré nie je možné vypracovať pomocou ručných meracích prístrojov.

Náš 3D laserový scanner o kontrolovaných alebo spätne modelovaných kusoch zhromažďuje bodové údaje veľmi detailne a presne.

Zhromaždené bodové údaje sú vhodné na porovnanie s projektovaným (CAD) modelom, a tak s veľkou presnosťou je možné zistiť správnosť formy obrábaného výrobku.

Ďalej súčiastky voľných foriem, bez modelu CAD vieme spätne vymodelovať veľmi detailne na základe vzorky.