3D TLAČ

  • Technológiou 3D tlače je umožnené vyhotovenie klusov s takými detailmi, na vypracovanie ktorých obrábacie stroje nie sú schopné.
  • 3D printer buduje obrábaný kus na základe digitálneho (CAD) formátu, z plastu ABS, z vrstvy na vrstvu, a tak umožňuje vyhotovenie formy bohatej na detaily.
  • Materiál ABS týchto modelov umožňuje ich ďalšie spracovanie, maľovanie, vŕtanie, leštenie.