CERTIFIKÁT PRE FINANČNE NAJSTABILNEJŠIE FIRMY

Medzinárodný certifikačný orgán Bisnode kvalifikuje finančnú stabilitu, obchodnú spoľahlivosť na základe priebežne premeriavaného a dokazovaného systém vytvoreného medzinárodnými odborníkmi. Takýmto spôsobom bola vybraná aj naša firma, spoločnosť Fazekas Kft., ako jedna z finančne najstabilnejších. Na základe toho naša spoločnosť patrí do tých 9,82 % maďarských firiem, ktoré finančne stoja na najstabilnejších nohách, čiže majú nejaký certifikát Bisnode.

Je veľkou cťou pre našu firmu, že na základe objektívnej kvalifikácie firiem Bisnode-u môžeme byť medzi najlepšími. Dávame veľký pozor na to, aby sme na trhu konali čestne, a tak je pre nás dôležité, že aj externý znalec to potvrdil, že pravdepodobnosť platobnej neschopnosti našej firmy je výrazne nízka. Veríme, že pomocou certifikátu Bisnode aj smerom na našich klientov, dodávateľov, zamestnancov ďalej budeme zvyšovať dôveru, ktorá je čoraz dôležitejšia v dlhodobých, stabilných obchodných vzťahoch. To, že Bisnode ako nezávislý znalec uznal stabilitu našej firmy, má pre nás odkaz, že sme na dobrej ceste pri budovaní spoločnosti. Keďže certifikácia nášho podniku sa uskutočnila na základe prísnych odborných hľadísk, a na to nie je možné prihlásiť sa, certifikácia od Bisnode naozaj pozitívne rozlišuje našu firmu na trhu.

Spoločnosť Fazekas Kft. dostala AAA (trojité A) certifikát Bisnode, s ktorou disponuje v Maďarsku iba 0,63 % firiem, a signalizuje, že s nami finančné riziko vytvorenia obchodného vzťahu je mimoriadne nízka.

Základom certifikátu Bisnode je kvalifikácia Bisnode, ktorá na medzinárodnej úrovni od roku 1908 certifikuje firmy na základe ich spoľahlivosti. Certifikácia Bisnode tvorená značením AAA, AA a A, signalizuje stabilitu firiem a to, že podnik disponujúci takýmto označením – čiže certifikátom Bisnode – je finančne stabilný. Certifikáciu firiem AAA zaviedli v roku 1989 a od roku 1996 dostali možnosť podniky, aby svoju obchodnú spoľahlivosť ukázali aj formou certifikátu.

Certifikát umožňuje oprávneným firmám, aby iným ukázali, že ich firma je uznávaným, spoľahlivým, bonitným podnikom. Certifikát Bisnode používajú v mnohých štátoch Európy, a v Škandinávii v prípade sporu je považovaný za etalon.

Certifikácia Bisnode je založená na údajoch pochádzajúcich z mnohých oficiálnych zdrojov, ako údaje od ministerstva spravodlivosti, zápisy obchodného registra, daňového úradu a iných orgánov. Popri údajoch oficiálnych zdrojov zabuduje aj také finančné informácie vzťahujúce sa na podnik, ako sú súvaha, výkaz ziskov a strát, trendy. Kvalifikácia zohľadňuje demografické údaje firmy alebo organizácie, čiže vek, činnosť, rozmer, majiteľov firmy, ich vzťahy. Bisnode z údajov programu platobných skúseností zabuduje do certifikácie, že daný podnik v lehote alebo s oneskorením, čiže akou platobnou disciplínou vyrovnáva svoje faktúry.

Okrem vyššie uvedených systém pridáva mnoho iných zhromaždených informácií ku kvalifikácii Bisnode, ako sú údaje o výkone alebo správy z novín.

Keďže kvalifikácia Bisnode neukazuje len súčasnú finančnú stabilitu našej firmy, ale vďaka forme certifikácie Bisnode aj to, že v nasledujúcom roku s akou pravdepodobnosťou sa stane nesolventnou naša spoločnosť, môžeme pyšne uviesť, že spoločnosť Fazekas Kft. aj v budúcnosti bude stabilným hráčom na trhu.