Dunakiliti

Prevádzka v meste Dunakiliti (detašované pracovisko)
9225 Dunakiliti, Veritas u. 1.

Nagy Gábor
Koordinátor prevádzky
nagy.gabor@fazekaskft.com
Szitás Bence
Projektovanie, organizovanie
szitas.bence@fazekaskft.com
Vogl Tamásné
Administrácia
vogl.csilla@fazekaskft.com
Mezei Máté
Projektovanie
mezei.mate@fazekaskft.com
Janászek Norbert
Projektovanie
janaszek.norbert@fazekaskft.com