Dunakiliti

Veritas ulica 1. (detašované pracovisko)

Jakab Mihály Tamás
Projektovanie
jakab.mihaly@fazekaskft.com
Vogl Tamásné
Administrácia
vogl.csilla@fazekaskft.com