Dunakiliti

Prevádzka v meste Dunakiliti (detašované pracovisko)
9225 Dunakiliti, Veritas u. 1.


 

Nagy Gábor
Koordinátor prevádzky
nagy.gabor@fazekaskft.com
Szitás Bence
Projektovanie, organizovanie
szitas.bence@fazekaskft.com
Vogl Tamásné
Administrácia
vogl.csilla@fazekaskft.com