ELEKTRICKÉ PROJEKTOVANIE A INŠTALÁCIA

„Vedomie strojov, regulácia realizácie”

Pre zariadenie, ktoré vyrábame alebo pre vaše existujúce a prevádzkované, prípadne chybné zariadenia poskytujeme komplexnú elektronickú a elektrotechnickú podporu.
Jednoduchšie aj komplikovanejšie stroje programujeme spoľahlivou, stabilnou prevádzkou a spôsobom priateľským k užívateľovi, aplikáciou PLC technológií. Zariadenia prispôsobené na vykonávanie cieľových úloh a operácií môžu počas ich používania aj niekoľkokrát podstúpiť technologické úpravy, aj my sme na to pripravení. Naši kolegovia sú vám ochotne k dispozícii, aby ste dostali bezpečnú, rýchlu a účinnú pomoc na čo najefektívnejšie riešenie vzniknutých zmien.

Vaše elektrické zariadenie, nástroj môže byť s jednoduchou prípojkou alebo môže používať zložitejšiu pneumaticky, hydraulicky, mechanicky – alebo ich ktoroukoľvek variáciou – fungujúcu technológiu, môžete sa spoľahnúť na riešenia našej spoločnosti.

Konštrukčné práce a praktická realizácia by samozrejme neboli bezpečné bez znalosti odborných predpisov a noriem. Preto sú naši kolegovia školení aj v oblasti elektrického navrhovania a inštalácie a pravidelne sa zúčastňujú školení, aby mohli výzvam rýchlo sa rozvíjajúceho sveta čeliť s aktuálnymi vedomosťami.

O zhotovených elektrických zariadeniach, nástrojoch poskytujeme detailnú dokumentáciu (PLC program, schémy zapojenia, atď.), ktorá je pre zákazníka dostupná aj v elektronickej podobe.