Iné naše stroje, softvéry

 • Krokovací stroj Roscamat
 • Univerzálny vrcholový sústruh 3 ks
 • Univerzálna fréza 3 ks
 • plášťová brúska 1 ks
 • plochá brúska 1 ks
 • stojanová vŕtačka 2 ks
 • rámová píla pre kovový priemysel 1 ks
 • pásová píla pre kovový priemysel 1 ks

 


 • Projektovací systém Solid Edge
 • Kamerový softvér EdgeCam
 • Systém riadenia podniku SAP
 • Technický grafický softvér CoreldrawX3
 • Merací softvér PC-DMIS
 • EPlan
 • Siemens TIA Portal