Meracie prístroje

ROMER ABSOLUTE ARM 7525 SE

Technické údaje

Celkový priemer 2,5 m
Neistota merania +/- 0.001 mm

Hexagon Global Classic CMM

Technické údaje

Rozsah merania 1000 x 700 x 500 mm
Neistota merania +/- 0.001 mm

Mitutoyo LH 600

Technické údaje

Rozsah merania 0 – 927 mm