Mosonszolnok

Prevádzka v meste Mosonszolnok (dodatočné práce, predmontáž)
9245 Mosonszolnok, Vasút u. 23.

Winkler Ferenc
Koordinátor prevádzky
winkler.ferenc@fazekaskft.com
Fazekas Balázs
Technický koordinátor
fazekas.balazs@fazekaskft.com
Sálingné Fördős Ágnes
Administrácia
saling.agnes@fazekaskft.com