Projektovanie elektrického vedenia, montáž a automatizácia

Projektovanie elektrického vedenia, montáž a automatizácia

-Projektovanie, výroba unikátnych konektorov, ich montáž s kontaktnými ihlami.

-Zariadenia, ktoré vyrába spoločnosť Fazekas Kft., podľa požiadavky naprojektuje, namontuje s elektrickými armatúrami a riadením PLC.

-Naše softvéry: EPLAN Electric P8, Siemens TIA Portal V13/V14 Prof., LOGO!Soft Comfort