PROJEKTOVANIE

V nedostatku konštrukcie vhodnej pre výrobu naši projektanti podľa nárokov našich partnerov naprojektujú ich jedinečné prístroje a súčiastky.


Počas procesu projektovania naši kolegovia priebežne sú v kontakte s objednávateľom, aby výsledok bol naozaj adekvátny predstave.

V prípade potreby poskytujeme našim klientom aj inžinierske poradenstvo.