ÚDRŽBA/OPRAVA PRÍSTROJOV NA MIESTE

Spoločnosť Fazekas Kft. vykonáva opravu na mieste prístrojov vlastnej výroby alebo iných prístrojov.

Výhodou údržby a opravy na mieste je to, väčší prístroj netreba priviesť na našu prevádzku, a tak vieme poskytnúť účinné a rýchle riešenie na mieste.