VÝROBA PRÍSTROJOV A ÚČELOVÝCH STROJOV

Spoločnosť Fazekas Kft. pre svojich objednávateľov vyrába montážne a kontrolné zariadenia.

Výroba takýchto prístrojov sa uskutočňuje presne na špeciálne produkty partnerov a podľa ich individuálnych požiadaviek.

Staršie prístroje objednávateľov repasujeme, modifikujeme.