VÝROBA ŠPECIÁLNYCH SÚČIASTOK

Naša firma poskytuje rýchle a účinné riešenie na nahradenie chýbajúcich, zničených, foremne alebo rozmerovo chybných súčiastok.

Potrebnú súčiastku naprojektujeme alebo urobíme na základe už existujúcej dokumentácie, resp. po novom dimenzovaní vzorky.

Vieme byť nápomocný aj pri výrobe súčiastok vyžadujúcich spracovanie 3D.