VÝROBA STROJOV

„Od jednotlivých súčiastok po strojové linky“

Naša spoločnosť je pripravená na profesionálne výzvy dnešnej doby z hľadiska strojového parku aj odborníkov. Naša firemná politika vyžaduje presnosť a záväzok voči modernosti vo vzťahu k našim strojom a ich operátorom.
Preto môžeme zaručiť, že vyrábame súčiastky s toleranciou a kvalitou povrchu stanovenou v platných technických predpisoch a normách. Nepretržitá podpora výroby koordinuje, optimalizuje výrobnú kapacitu tak, aby čo najrýchlejšie vyšlo z rúk našich kolegov, odborníkov, čo najviac súčiastok.

V súčasnosti je možné zabezpečiť výrobu aj bez 2D technických nákresov, postačí aj 3D CAD model. V našej spoločnosti je každodennou rutinou používanie CAD/CAM technológií na podporu vznikajúcich požiadaviek a otázok.

Výroba strojov nemôže končiť mechanickým obrábaním. Stroje, skupiny súčiastok, čiastkové jednotky samozrejme domontujeme z mechanického, pneumatického, hydraulického aj elektrického hľadiska. Vyrobené/zmontované zariadenie vám dodáme po vyskúšaní a otestovaní spolu s technickou dokumentáciou potrebnou na používanie.