REVERSE ENGINEERING V 2D A 3D OBLASTIACH

„Presný výrobný nákres z prototypu, vzorky”

Vašu zlomenú, opotrebovanú, nezdokumentovanú alebo na úpravu čakajúcu súčiastku, strojovú jednotku naši inžinieri, s ohľadom na funkcionalitu a nákladovú efektivitu, pri nepretržitom udržiavaní kontaktu opätovne navrhnú a zdokumentujú.
Výroba našej spoločnosti vyrobí a dodá takto vzniknutý technický obsah v požadovanej kvalite a kvantite.

Okrem exaktných geometrií nepredstavuje problém ani zmeranie voľných plôch, oblúkov a útvarov a ich 2D a 3D zdokumentovanie. Spokojnosť zákazníkov a podpora našich zákazníkov majú dominantné postavenie v našej firemnej politike. Preto aj ako záruku pre vás, vyhotovujeme zápisnicu o meraní vašich súčiastok, zariadení, ktoré konštruujeme, vyrábame.