Vítame Vás na webstránke spoločnosti Fazekas Kft.

Naša firma má veľké skúsenosti v oblasti spracovania kovov. Našim hlavným profilom je projektovanie a realizácia unikátnych montážnych prístrojov a súčiastok, výroba a dodatočné spracovanie súčiastok malých a veľkých sérií. Spracovanie popri tradičných strojoch sa vykonáva na moderných strojoch s riadením CNC. Nad rámec toho aj v úlohách rezania laserom, 3 D spracovania, spätného modelovania súčiastok vieme poskytnúť pomoc na vysokej úrovne. Prvotným cieľom spoločnosti Fazekas Kft. je, aby svojim objednávateľom zabezpečil výbornú kvalitu. So svojimi otázkami obráťte sa na nás dôverou!

CERTIFIKÁT PRE FINANČNE NAJSTABILNEJŠIE FIRMY

Medzinárodný certifikačný orgán Bisnode kvalifikuje finančnú stabilitu, obchodnú spoľahlivosť na základe priebežne premeriavaného a dokazovaného systém vytvoreného medzinárodnými odborníkmi. Takýmto spôsobom bola vybraná aj naša

NAŠE ČINNOSTI

Usilujeme sa každý rok vynaložiť značnú sumu na spoznávanie nových technológií, na rozvoje a školenia zamestnancov.

PROJEKTOVANIE

V nedostatku konštrukcie vhodnej pre výrobu naši projektanti podľa nárokov našich partnerov naprojektujú ich jedinečné prístroje a súčiastky.

Viac
VÝROBA PRÍSTROJOV A ÚČELOVÝCH STROJOV

Spoločnosť Fazekas Kft. pre svojich objednávateľov vyrába montážne a kontrolné zariadenia. Výroba takýchto prístrojov sa uskutočňuje presne na špeciálne produkty partnerov a podľa ich individuálnych

Viac
VÝROBA ŠPECIÁLNYCH SÚČIASTOK

Naša firma poskytuje rýchle a účinné riešenie na nahradenie chýbajúcich, zničených, foremne alebo rozmerovo chybných súčiastok. Potrebnú súčiastku naprojektujeme alebo urobíme na základe už existujúcej

Viac
3D MERANIE A SPÄTNÉ MODELOVANIE

Spoločnosť Fazekas Kft. má aj takú technológiu, ktorá umožňuje kontrolu formy a spätné vymodelovanie telies s voľnou formou, ktoré nie je možné vypracovať pomocou ručných

Viac
Projektovanie elektrického vedenia, montáž a automatizácia

Projektovanie elektrického vedenia, montáž a automatizácia -Projektovanie, výroba unikátnych konektorov, ich montáž s kontaktnými ihlami. -Zariadenia, ktoré vyrába spoločnosť Fazekas Kft., podľa požiadavky naprojektuje, namontuje

Viac
SÉRIOVO VYRÁBANÉ, DODATOČNE SPRACOVANÉ VÝROBKY

Výrobou a dodatočným spracovaním výrobkov malej, strednej a veľkej série sme k dispozícii našim partnerom na našej prevádzke v meste Mosonszolnok. Pre objednávateľov vykonáme potrebné

Viac
PREDMONTÁŽ

Popri dodatočnom spracovaní súčiastok vykonávame aj predmontáž malých, stredných i veľkých sérií. Tie súčiastky pripravené na predmontáž, ktoré znamenajú pre Vás alebo vašu firmu problém,

Viac
3D TLAČ

Technológiou 3D tlače je umožnené vyhotovenie klusov s takými detailmi, na vypracovanie ktorých obrábacie stroje nie sú schopné. 3D printer buduje obrábaný kus na základe

Viac
ÚDRŽBA/OPRAVA PRÍSTROJOV NA MIESTE

Spoločnosť Fazekas Kft. vykonáva opravu na mieste prístrojov vlastnej výroby alebo iných prístrojov. Výhodou údržby a opravy na mieste je to, väčší prístroj netreba priviesť

Viac

NAŠE NÁSTROJE

Usilujeme sa každý rok vynaložiť značnú sumu na spoznávanie nových technológií, na rozvoje a školenia zamestnancov.

Meracie prístroje

Technické údaje Počet osí 7 Celkový priemer 2,5 m Neistota merania +/- 0.001 mm Prevádzková...

CNC FRÉZOVACÍ STROJ

Technické údaje Vŕtací výkon 25 mm Frézovacia kapacita 25 mm Kapacita plochého frézovania 50 mm...

Sústruh

PRACOVNÝ PRIESTOR: Najväčší existujúci priemer nad lôžkom: 520 mm Najväčší existujúci priemer nad saňami rámu:...

OBRÁBACIA CENTRÁLA

Technické údaje Rozmer stola Rozmer: Veľkosť drážok T: Maximálna zaťažiteľnosť: 760 x 405 mm 3...

STROJ NA KÁBLOVÉ ISKROVÉ OBRÁBANIE

  Technické údaje Rozsah pohybu (x, y, z) 520 x 370 x 300 mm max....

Iné naše stroje, softvéry

Krokovací stroj Roscamat Univerzálny vrcholový sústruh 3 ks Univerzálna fréza 3 ks plášťová brúska 1...

ZABEZPEČENIE KVALITY

Od roku 2003 spoločnosť Fazekas Kft. prevádzkuje systém riadenia kvality adekvátny ISO 9001, a má certifikát podľa MSZ ISO 9001:2008. Každý rok sa uskutočňuje revízia systému riadenia kvality. Spoločnosť Fazekas Kft. za účelom dosiahnutia najlepšej kvality očakáva od každého zamestnanca, aby: • pri svojej činnosti sa usiloval o čoraz väčší nárok na kvalitu • ďalekosiahlo udržiaval pred očami prevenciu účinkov škodlivých na životné prostredie a znečistenia životného prostredia • pri svojej práci maximálne dodržiaval bezpečnostné a odborné predpisy.

Certifikát Güte Zert

Prístupnosť

Vyberte si, ktoré z našich stránok vás zaujímajú.

Mosonmagyaróvár
Sídlo v meste

Sídlo v meste Mosonmagyaróvár (Juhar utca 17.) Prevádzka v meste Mosonmagyaróvár (Pozsonyi u. 81.)

Mosonmagyaróvár
Mosonszolnok
Prevádzka

Prevádzka v meste Mosonszolnok (dodatočné práce, predmontáž) 9245 Mosonszolnok, Vasút u. 23.

Mosonszolnok
Dunakiliti
Prevádzka

Prevádzka v meste Dunakiliti (detašované pracovisko) 9225 Dunakiliti, Veritas u. 1.

Dunakiliti

Kontakt

Skontaktujte nás! Vyplnenie polí označených hviezdičkou je povinné!

NAPÍŠTE NÁM

Skontaktujte nás! Vyplnenie polí označených hviezdičkou je povinné!

Sídlo v meste Mosonmagyaróvár (výroba a projektovanie prístrojov)
9200 Mosonmagyaróvár, Juhar utca 17.

Prevádzka v meste Mosonmagyaróvár
9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi u. 81.

Prevádzka v meste Mosonszolnok (dodatočné práce, predmontáž)
9245 Mosonszolnok, Vasút u. 23.

Prevádzka v meste Dunakiliti (detašované pracovisko)
9225 Dunakiliti, Veritas u. 1.