HISTÓRIA FIRMY

Naša firma bola založená v roku 1956 prostredníctvom súkromného podnikateľa. Zaoberali sme sa s riešením menších mechanických problémov, ako je oprava nástrojov v domácnosti, bicyklov, vozidiel.

 • Naša firma bola založená v roku 1956 prostredníctvom súkromného podnikateľa. Zaoberali sme sa s riešením menších mechanických problémov, ako je oprava nástrojov v domácnosti, bicyklov, vozidiel.
 • V 80-ich rokoch sme prešli na výrobu súčiastok a opravu priemyselných strojov a zariadení.
 • V 90-ich rokoch z dôvodu skoro celkového zániku služieb pre obyvateľstvo naša činnosť začala vyhľadávať výrobné spoločnosti.
 • V roku 1998 sme sa zmenili na komanditnú spoločnosť. Spolu s novými objednávateľmi priebežne sa rozširoval okruh našich činností: Projektovaním obrábacích strojov a účelových strojov a trojdimenzovým spracovaním. Nové činnosti a rastúce nároky si vyžiadali modernizáciu strojového parku. Naša firma urobila značné napredovanie v kvalite, a vo veľkej miere sa zvýšil aj počet produkovaných výrobkov.
 • Od roku 2003 prevádzkujeme systém riadenia kvality adekvátny ISO 9001.
 • Od januára 2010 predchádzajúca komanditná spoločnosť pôsobí ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V tom istom roku sa nám podarilo spustiť činnosť aj na novej prevádzke. Mimo Mosonmagyaróváru už aj v meste Mosonszolnok sme k dispozícii našim partnerom.
 • Od roku 2011 v záujme uľahčenia každodenných administratívnych úloh používame integrovaný systém riadenia spoločnosti, SAP.
 • Od marca 2013 prevádzkujeme novú spracovávateľskú a údržbársku dielňu v meste Dunakiliti. V tom istom roku sme nakúpili:
  • Meracie rameno Romer s dotykovou hlavou a laserovým scannerom pre prevádzku v meste Mosonmagyaróvár.
  • Meracie rameno Romer s dotykovou hlavou pre prevádzku v meste Dunakiliti.
 • 2014: Keďže dielňa v Mosonmagyaróvári sa stala malou, začali sa stavebné práce novej prevádzky.
 • 2015: V júli sme našu prevádzku v Mosonmagyaróvári na ulici Pozsonyi presťahovali do novej kancelárskej budovy a dielenskej haly na ulici Juhar. Do novej dielne k existujúcim strojom sme kúpili dva nové obrábacie stroje HURCO a nový stroj FANUC pre káblové iskrové obrábanie.
 • Na jeseň 2016 – z dôvodu zvýšenia kapacity a nákupu nových strojov – spoločnosť v prevádzke na ulici Pozsonyi znovu spustila výrobu.
 • V roku 2018 sa zaobstaral nový sústruh s CNC riadením pre stredisko na ulici Juhar
 • Na začiatku roku 2020 sa naša meracia miestnosť rozrástla o súradnicový merací prístroj Hexagon Global Classic.