ZABEZPEČENIE KVALITY

Od roku 2003 spoločnosť Fazekas Kft. prevádzkuje systém riadenia kvality adekvátny ISO 9001, a má certifikát podľa MSZ ISO 9001:2008. Každý rok sa uskutočňuje revízia systému riadenia kvality.

Spoločnosť Fazekas Kft. za účelom dosiahnutia najlepšej kvality očakáva od každého zamestnanca, aby:

  • pri svojej činnosti sa usiloval o čoraz väčší nárok na kvalitu
  • ďalekosiahlo udržiaval pred očami prevenciu účinkov škodlivých na životné prostredie a znečistenia životného prostredia
  • • pri svojej práci maximálne dodržiaval bezpečnostné a odborné predpisy