NÁVRH STROJOV

„Nezáväzná otázka, konkrétna odpoveď“

Na dosiahnutie vašich technických cieľov poskytuje naša spoločnosť komplexnú podporu od prvých krokov, až po prijatie najvhodnejšej koncepcie.


Naši konštruktéri sú vám k dispozícii v každom bode fázy návrhu na základe vašich technických a ekonomických požiadaviek. Podľa našich zásad je čas hodnotou, preto poskytujeme riešenia najrýchlejším spôsobom, ale v najlepšom pomere ceny a hodnoty aj na špeciálne požiadavky. Náš nepretržitý kontakt s našimi zákazníkmi, premena technických ťažkostí na výzvy, odborná pripravenosť a odhodlanie sú zárukou efektívnej spoločnej práce. Obráťte sa na nás s dôverou, ak si prajete navrhnúť, upraviť, prípadne úplne prerobiť jedinečnú súčiastku, stroj, jednoúčelový stroj, montážny alebo kontrolný nástroj, resp. akékoľvek technické zariadenie.

Sme vám k dispozícii aj v otázkach strojárenstva a elektrotechniky. Inžinierske poradenstvo môže naštartovať váš už dlhodobo uviaznutý technický problém alebo môže poskytnúť nový impulz vášmu prebiehajúcej konštrukcii, výrobe. Pre prevádzkované stroje našich zákazníkov môžeme tiež zabezpečiť potrebnú technickú dokumentáciu, napr. v prípade jej straty alebo zničenia.

Samozrejme, naše zariadenia navrhujeme a dokumentujeme v súlade s platnými predpismi a záväznými technickými smernicami a normami, aby ste vy museli zariadenie už iba používať.