SÉRIOVO VYRÁBANÉ, DODATOČNE SPRACOVANÉ VÝROBKY

Výrobou a dodatočným spracovaním výrobkov malej, strednej a veľkej série sme k dispozícii našim partnerom na našej prevádzke v meste Mosonszolnok.

Pre objednávateľov vykonáme potrebné dodatočné práce na súčiastkach, ako napr.: vŕtanie, lepenie, frézovanie atď.