DODATOČNÉ PRÁCE, PREDMONTÁŽ A SÉRIOVÁ VÝROBA

„Cielený zdroj, ktorému môžete dôverovať”

Naše skúsenosti v oblasti výroby strojov a súčiastok sú rozsiahle. Naši zákazníci často zápasia s problémami, ktoré spomaľujú, komplikujú ich výrobu z dôvodu nedostatku logistických, technických alebo práve ľudských zdrojov. Preto naša spoločnosť pripravila jednu zo svojich prevádzok len na riešenie problémov takéhoto charakteru.

Naši zákazníci, po odovzdaní potrebných technických údajov (nákresy, suroviny, predpisy, atď.) dostanú technologickými pokynmi a technickými prostriedkami podporovanú službu. Túto službu poskytujeme na našej vlastnej prevádzke a v prípade potreby aj na prevádzke zákazníka.

Každý dotaz s vami v potrebnej miere konzultujeme, aby sme splnili vaše očakávania za najlepších cenových podmienok. Dodatočné práce, predmontáž a sériová výroba vyskytujúce sa vo všeobecnosti vo veľkej alebo strednej sérii si tiež vyžadujú dôležité a presné procesy.

V súlade s ustanoveniami politiky kvality našej spoločnosti môžu vám dodávané výrobky pozostávať iba z testovaných a internou výrobnou kontrolou schválených súčiastok. Preto môžete s vašimi výrobkami počítať včas a v najlepšej kvalite.